Program „Czyste powietrze wokół nas”

Nasze Przedszkolaki we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Siedlcach po raz kolejny przystąpiły do programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

W placówce został przeprowadzony cykl pięciu zajęć dydaktycznych o tematyce antynikotynowej dla dzieci 5 i 6 letnich z grup „Biedronki”, „Pszczółki” i „Koty”. Realizując zajęcia dzieci obserwowały  źródła dymu podczas wycieczki oraz określały przyczyny ich wydobywania. Swoje obserwacje w środowisku przelały na kartki papieru, tworząc plakaty nt. „Świat zadymiony ma tylko złe strony”. W kolejnych dniach poznały postać głównego bohatera programu, poprzez kolorowanie jego sylwety i wspólne śpiewanie piosenki „o Dinku”. Słuchając opowiadania „O podróży Dinusia pociągiem”, zwiększyły swoją wiedzę na temat sutków palenia papierosów oraz szkodliwości dymu papierosowego. Podczas spacerów dzieci zwracały uwagę na tabliczki z zakazem palenia oraz samodzielnie zaprojektowały swoje tabliczki na temat „ Nie pal przy mnie, proszę”. Na zakończenie przygody z Dinusiem, przedszkolaki otrzymały pamiątkowe medale a w korytarzu powstał kącik tematyczny dla rodziców z najważniejszymi informacjami dotyczącymi działań w zakresie profilaktyki tytoniowej.

 

Realizując program spotkałyśmy się z ogromnym zaangażowanie i zadowoleniem dzieci, które bardzo chętnie uczestniczyły w proponowanych zajęciach oraz akceptacją rodziców, wyrażających potrzebę realizacji tego typu zajęć.