Historia przedszkola

Historia Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
W naszym przedszkolu uczymy się i bawimy od 45 lat. Każdego roku, każdego miesiąca i każdego dnia dzieje się tu coś ciekawego. Nie mamy ochoty, ani czasu na nudę. Zobaczcie sami co przeżyliśmy.

Nasze przedszkole powstało w listopadzie 1978 roku jako Państwowe Przedszkole nr 13 w Siedlcach. Pierwszym dyrektorem była pani mgr Jadwiga Ostolska, która organizowała je od podstaw i kierowała nim do 1992 roku. Podwoje nowoczesnego, jak na ówczesne czasy, budynku otworzono dla 4 grup wiekowych, tj. dla 162 dzieci. Dobrze wyposażony budynek, piękny ogród, ambitna, dobrze przygotowana kadra oraz otwarte na potrzeby dziecka serce – wszystko to spowodowało, że placówka nasza osiągnęła wysoki poziom wychowawczy, który utrzymywany jest do dzisiaj.

W 1978 roku Przedszkole nr 13 zostało wytypowane na placówkę do ćwiczeń dla Studium Nauczycielskiego w Siedlcach  i zadanie to pełniło do 1991 roku. Od 1992 roku funkcję dyrektora sprawuje pani mgr Anna Izdebska, troszcząc się o bazę materialną, dydaktyczną i o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. W zespole panuje atmosfera tolerancji, wzajemnego zaufania i życzliwości. W obecnej chwili kadra przedszkola to  9 nauczycieli, psycholog, pedagog, surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, metodyk wychowania przedszkolnego, nauczyciel jęz. angielskiego i rytmiki oraz 12 pracowników administracyjno – obsługowych.

W 2008 roku na prośbę dzieci, rodziców i rady pedagogicznej patronat nad placówką objęła Dorota Gellner, co zostało zatwierdzone Uchwałą Rady Miasta Siedlce. Pełna nazwa naszej placówki brzmi: Miejskie Przedszkole nr13 im. Doroty Gellner w Siedlcach. Poetka jest częstym gościem w naszym przedszkolu.  Spotyka się z siedleckimi przedszkolakami na organizowanych przez nas Festiwalach Twórczości Doroty Gellner.

Walory naszego przedszkola to jego korzystna lokalizacja, duży ogród, przestronne, jasne sale, doskonałe warunki do zabawy i edukacji, organizowanie zajęć otwartych, uroczystości rodzinnych, festynów, wycieczek i zajęć adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków. Program wychowania przedszkolnego, który realizujemy wzbogacamy także o pogramy własne i innowacje pedagogiczne. Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi.

Misją naszej placówki jest wychowanie dziecka szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, umiejącego rozwiązywać życiowe problemy, dbającego o środowisko, którego jest nierozerwalną częścią.

Przedszkole ma bogate osiągnięcia we współpracy ze środowiskiem lokalnym, m.in. ze Szkołą Podstawową nr 6 i 7, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Siedlcach, najbliższymi przedszkolami, Miejską Biblioteką Oddz. Dla Dzieci, Muzeum Regionalnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sanepidem, Centrum Kultury i Sztuki, Katolickim Radiem Podlasie oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Przedszkole nasze jest małą kuźnią talentów i wielu wychowanków mogło zaprezentować swoje liczne uzdolnienia – śpiew, taniec, zdolności sportowe, plastyczne w konkursach regionalnych i ogólnopolskich. Dbamy również o wspomaganie rozwoju dzieci organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Chlubą naszej placówki są jej absolwenci. Wielu z nich ukończyło studia i dziś są nauczycielami, prawnikami , prowadzą własną działalność gospodarczą. Mamy wśród nich laureatów międzynarodowych konkursów (Radek K. – mistrz świata  w tańcu nowoczesnym – CARO DANCE), absolwentów znanych uczelni  (Ania D. ukończyła Sorbonę). Uczestniczka programu YOU CAN DANCE – Wiola F. była również naszą wychowanką. Wielu studiuje na uczelniach wyższych  w całym kraju.

Dziś również odnosimy wiele sukcesów. Jesteśmy laureatami licznych konkursów muzycznych, plastycznych, matematycznych i tanecznych.

Dzieci chodzące przed laty do naszej placówki dorosły i dziś oddają nam pod opiekę swoje dzieci. Jesteśmy więc przedszkolem wielopokoleniowym. To napawa radością i dumą!