Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla 3 i 4-latków
Godzina Zajęcia
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy samorzutne i inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi
8.00 – 9.00 Zabawa ruchowa, czynności higieniczno- porządkowe, śniadanie
9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne, zabawa ruchowa
9.30 – 11.00 Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu (obserwacja przyrody zgodnie z porą roku)
11.00 – 12.00 Czynności porządkowe i obiad
12.00 – 14.00 Odpoczynek poobiedni
14.00 – 15.00 Zabawa ruchowa, czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek
15.00 – 17.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy inspirowane przez nauczyciela. Współpraca z rodzicami – rozmowy. Rozchodzenie się dzieci do domu
Ramowy rozkład dnia dla 5 i 6-latków
Godzina Zajęcia
6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy samorzutne i inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dziećmi
8.00 – 9.00 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczno- porządkowe, Śniadanie
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, zabawa ruchowa
10.00 – 11.00 Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu (obserwacja przyrody zgodnie z porą roku)
11.00 – 12.00 Czynności porządkowe i obiad
12.00 – 13.00 Odpoczynek poobiedni, praca zespołowa z dziećmi zdolnymi , praca wyrównawcza, zabawy w sali, utrwalanie wiadomości i umiejętności zdobytych w ciągu dnia
13.00 – 14.00 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie
14.00 – 15.00 Zabawa ruchowa, czynności higieniczno- porządkowe, podwieczorek
15.00 – 17.00 Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy inspirowane przez nauczyciela. Współpraca z rodzicami – rozmowy. Rozchodzenie się dzieci do domu