Kadra

Kadra pedagogiczna


Przedszkolem od 1992r. kieruje dyrektor Anna Izdebska, nauczyciel dyplomowany, posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne o specjalności wychowanie przedszkolne. Jej osobowość, wiedza, doświadczenie oraz życzliwość tworzą niepowtarzalny klimat naszego przedszkola.

W przedszkolu pracuje 11 nauczycieli:

 1. Grupa I:
  • Janina Sereniak – nauczyciel dyplomowany
  • Marta Harbaszewska – nauczyciel stażysta
  • Anna Izdebska – nauczyciel dyplomowany (Dyrektor)
 2. Grupa II:
  • Anna Strzeżysz –  nauczyciel mianowany
  • Józefa Jóźwik – nauczyciel dyplomowany
 3. Grupa III:
  • Elżbieta Dmowska – nauczyciel dyplomowany
  • Marta Harbaszewska – nauczyciel stażysta
 4. Grupa IV:
  • Ewa Fiuk  – nauczyciel dyplomowany
  • Justyna Krzyszczak –  nauczyciel kontraktowy
 5. Grupa V:
  • Iwona Koterwa – nauczyciel dyplomowany
  • Krystyna Czarnocka- Lewoniec – nauczyciel dyplomowany

To nauczycielki z bogatym stażem pracy o różnych, ciepłych i twórczych osobowościach. Wszystkie mają dużą wiedzę o potrzebach rozwojowych dzieci. Umiejętnie wspierają je w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i ruchowym. Pozwala im na to wykształcenie pedagogiczne oraz otwarcie na wiedzę wspomagającą dziecko w jego wszechstronnym rozwoju.

Zajęcia dodatkowe prowadzą:

 1. religia – Alina Rabińska nauczyciel dyplomowany
 2. rytmika – Wioletta Skup – nauczyciel dyplomowany Państwowej Szkoły Muzycznej w Siedlcach
 3. jęz. angielski – Magdalena Dmowska
 4. logopedia – Monika Ilczuk
 5. psycholog – Katarzyna Ruszkowska
 6. pedagog specjalny – Marta Harbaszewska

Pozostali pracownicy:

pomoc nauczyciela:

 • Joanna Frankowska
 • Magdalena Krawczyk
 • Katarzyna Jakubiak
 • Grażyna Polak
 • Agata Mościcka – Lipka
 • Ewa Witczuk

wszystkie życzliwe i otwarte na potrzeby dzieci

 • przygotowaniem smacznych, domowych a przede wszystkim zdrowych posiłków zajmują się 2 kucharki:
  • Bożena Chromińska – kucharka
  • Danuta Kajrys – pomoc kucharki
  • Katarzyna Smogorzewska – pomoc kucharki
 • główna  księgowa- Edyta Czerniec
 • zaopatrzeniem wzorowo i z uśmiechem zajmuje się intendentka – Monika Leonik,
 • prace rzemieślnicze wykonuje – Ferdynand Izdebski