Opłaty za miesiąc wrzesień 2018 r.

OGŁOSZENIE !!!

Informujemy Rodziców ,że w miesiącu październiku 2018 w skład opłat wchodzi:

1) OPŁATA ZA ŻYWIENIE ZA MIESIĄC wrzesień 2018
2) OPŁATA ZA GODZINY PPP ZA MIESIĄC wrzesień 2018
3) DOBROWOLNA SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW ZA MIESIĄC
wrzesień i październik 2018 (wysokość składki wynosi 40.00 zł miesięcznie kwota została uchwalona na zebraniu z rodzicami)

Należności będą zbierane w dniach:
1) 04.10.2018-CZWARTEK w godzinach 14.30-16.00
2) 05.10.2018-PIĄTEK w godzinach 7.00-8.30 i 14.30-16.00
3) 08.10.2018-PONIEDZIAŁEK w godzinach 7.00-8.30 i 14.30-16.00

PROSIMY O WYWIĄZANIE SIĘ Z OBOWIĄZKU
W WYZNACZONYCH TERMINACH