Ogłoszenie o wyjściu do teatru

01.10. 2018r. (poniedziałek) organizujemy dla dzieci
z grup II, III, IV i V wyjście do CKiS w Siedlcach
na spektakl teatralny pt. ”Trzy świnki”.

Przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00.
Śniadanie – godz. 8.00.

Wyjście do teatru – godz. 8.30.
Cena biletu – 15 zł. Proszę wpłacać do nauczycielek poszczególnych grup.