Święto Niepodległości

Wydarzeniem, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej już w przedszkolu, są obchody  11 Listopada czyli  Narodowego Święta Niepodległości.  W przeddzień uroczystości tj. 10 listopada 2021r w naszym przedszkolu starsze grupy w spotkaniach
i występach  przed własną publicznością uczciły ten ważny dzień, a poprzez nagrania filmowe oraz relacje fotograficzne zaprezentowały się również przed rodzicami. Całe wydarzenie poprzedzone było cyklem tematów dotyczących naszego miasta, jego ważnych miejsc, zabytków, urzędów, symboli,  aby poprzez patriotyzm lokalny kształtować miłość do ojczyzny. Niepodległość, wolność, ojczyzna to pojęcia abstrakcyjne dla przedszkolaków, tym bardziej staranna musi być nasza dbałość o kształtowanie postaw patriotycznych małymi krokami.  Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi towarzyszyła radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Owocem naszego wspólnego działania był pięknie odśpiewany przez dzieci Mazurek Dąbrowskiego (4 zwrotki) i bezbłędne odpowiedzi na zagadki dotyczące naszych symboli narodowych. Występy taneczne, śpiew i recytacje małych artystów pokazały ich wielkie zaangażowanie emocjonalne, społeczne.

Wzięliśmy udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”. Wspólnie zatem odśpiewaliśmy hymn narodowy o symbolicznej godzinie 11:11.