Projekt edukacyjny pt. „Kocham zwierzęta”

Los zwierząt zależy całkowicie od świadomych i odpowiedzialnych działań ludzi, którzy swoim postępowaniem dają wyraz poszanowaniu zasad humanitaryzmu i jednocześnie wyraz własnemu człowieczeństwu. Mając na uwadze, że los zwierząt zależy nie tylko od naszych poczynań, ale także poczynań przyszłych pokoleń w naszej placówce od października został wdrożony projekt edukacyjny pt. „Kocham zwierzęta”, mający na celu uwrażliwienie dzieci i rodziców na potrzeby zwierząt oraz kształtowanie opiekuńczej postawy wobec nich. W projekcie biorą udział dzieci z grupy 4-latków „Żabki” oraz grup 6-latków: „Biedronki” i „Koty”. W ramach projektu cyklicznie raz w miesiącu odbywają się w poszczególnych grupach zajęcia wzbogacające wiedzę dzieci na temat  zwierząt i sposobów dbania o nie.  Miała miejsce także  akcja zbierania karmy dla bezdomnych zwierząt pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Miasta Siedlce oraz  internetowe głosowanie na fundację „Psi los”, gdzie do wygrania była karma dla psów. We wszystkie działania licznie włączyła się cała społeczność naszego przedszkola, za co serdecznie dziękujemy.