Powitanie Wiosny

W dniu 21 marca tradycyjnie,  jak co roku, w naszym przedszkolu obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Uroczystość tą rozpoczęliśmy przedstawieniem pt. „ Witaj Wiosno” w wykonaniu personelu z przedszkola. Treść przedstawienia ukazała dzieciom zmienność pogody w czasie wiosny oraz jej wpływ na faunę i florę. Występujące panie były ubrane w piękne kolorowe stroje wykonane własnoręcznie.  Spektakl bardzo spodobał się dziecięcej publiczności i został nagrodzony dużymi brawami. Następnie wszystkie grupy przedszkolne zaśpiewały piosenki o tematyce wiosennej, rozwiązywały zagadki i brały udział w konkursach sportowych. Po występach przedszkolnych wesołym i barwnym korowodem przeszliśmy alejkami pobliskiego osiedla, któremu przewodziła Marzanna.