Ogólnopolski Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem”

W październiku i listopadzie 2019 roku  6-latki brały udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” prowadzonym przez Fundację  Banku Ochrony Środowiska. Jest to projekt o zasięgu ogólnopolskim, który Honorowym Patronatem objęła Pani Agata Kornhauser-Duda.  Główną działalnością Fundacji Banku Ochrony Środowiska jest działalność prozdrowotna, a także proekologiczna edukacja dzieci i młodzieży z całej Polski.

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” łączy przyjemne z pożytecznym. Dzieci      w nieszablonowy sposób zdobywają wiedzę na temat zdrowego stylu życia,      a w szczególności wiedzę o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej. Głównym celem jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu
i produktów dla zdrowia szkodliwych.
Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem,  a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej
w profilaktyce zdrowotnej. Pierwszy etap – jesień – przybliżał dzieciom zagadnienia dotyczące warzyw i owoców i wpływu ich wartości odżywczych na zdrowie każdego człowieka. Przedszkolaki zdobyły również wiedzę na temat znaczenia aktywności fizycznej, sportu  w utrzymaniu zdrowia  i dobrego samopoczucia. Zajęcia, zabawy i ćwiczenia sprawiały dzieciom wiele radości, a zdobyta wiedza z pewnością  pomoże  w przezwyciężaniu niechęci do zjadania owoców i warzyw oraz zachęci do zabaw  i ćwiczeń ruchowych.