Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa w naszym przedszkolu

W ramach tygodnia pt:” Bezpieczeństwo w naszym przedszkolu” realizowaliśmy cykl zajęć na temat bezpieczeństwa. Przypomnieliśmy sobie numery alarmowe oraz zasady odpowiedzialnego korzystania z nich. Zapoznaliśmy się z zasadami ruchu drogowego (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola  do domu), a także omówiliśmy zachowania niedopuszczalne „na drodze”. Poznaliśmy procedurę przechodzenia przez jezdnię i zastosowanie sygnalizacji świetlnej, jej kolorów i ich znaczenia.

Grupa ,,Krasnali” w kamizelkach odblaskowych ćwiczyła przejście po pasach na drugą stronę jezdni. Widoczne było zadowolenie kierowców, że dzieci są widoczne z dużej odległości i dają dobry przykład innym.

Starsze grupy utrwalały wiedzę dotyczącą znajomości znaków drogowych oraz zasad ruchu drogowego. Chętnie uczestniczyły w zabawach dydaktycznych, między innymi pt. ,,Czerwony, zielony”, „Na rondzie”. Odgrywały rolę pieszego i kierowcy ucząc się w ten sposób właściwych postaw i nawyków.

Dzieci zostały wyposażone w taki zasób wiedzy i umiejętności, że potrafią zadbać o bezpieczeństwo własne i innych dzieci  oraz radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. Przedszkolaki  otrzymały znaczki odblaskowe. Wiemy, jakie korzyści płyną z posiadania takich elementów.

Opracowała: Agata Skurosz