Konwencja uchwalenia Praw Dziecka

Dzieci z naszego przedszkola włączyły się do obchodów trzydziestej rocznicy uchwalenia Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dla społeczności przedszkolnej była to  akcja poznawania i promowania tychże praw. W ten sposób podjęta została inicjatywa edukacji w tym obszarze,  opracowana i sygnowana przez UNICEF. To niezwykle ważny aspekt społecznego funkcjonowania zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych na całym świecie. W ramach obchodów rocznicowych uchwalenia Konwencji o prawach dziecka przedszkolaki z „13-tki” zostały zapoznane  z podstawowymi informacjami poprzez film, prezentację multimedialną i scenki dramowe, podczas których nauczycielki wcielając się w role – zaprezentowały wybrane prawa dziecka. Akcentem zewnętrznym wspólnego świętowania był ubiór dzieci i kadry przedszkola; wszyscy ubrani byli na niebiesko, czyli w kolorze wskazanym przez UNICEF jako kolor Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Akcentem końcowym tego niezwykłego wydarzenia był spacer pobliskimi ulicami, podczas którego przedszkolaki z „13-tki”, z kolorowymi balonami rozdawały przechodniom barwne ulotki dotyczące praw dziecka. Dziękujemy napotkanym osobom za życzliwość i pogodne zrozumienie okazywane dzieciom. Koordynatorem tej pięknej akcji była Elżbieta Dmowska, a współorganizatorkami Anna Strzeżysz i Patrycja Wakuła – nauczycielki Miejskiego Przedszkola nr 13 w Siedlcach.

Opracowała: Józefa Jóźwik