„Czyste powietrze wokół nas” – Program edukacji antytytoniowej

   Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne. W maju we wszystkich grupach naszego przedszkola realizowany jest Program edukacji antytytoniowej „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”, którego głównym celem jest zwiększenie wiedzy społeczności przedszkolnej w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. W tematykę antytytoniową wprowadza dzieci sympatyczny zielony dinozaur „Dinuś”, który pokazuje przedszkolakom różne źródła dymu, uświadamia zagrożenia z nich płynące oraz uczy jak chronić się przed niektórymi z nich dymem papierosowym.