Apel Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy