Akcja sadzenia drzewek

W  piątkowe popołudnie 18 września w przedszkolu gościliśmy młodzież i wychowawców 7-7 Hufca Pracy w Siedlcach. Nasi goście przybyli do nas z sadzonkami drzew iglastych, które wraz z dziećmi z  grupy V  posadzili na terenie naszego przedszkolnego ogrodu. Inicjatywa sadzenia drzewek została podjęta w ramach akcji zainicjowanej przez Parę Prezydencką  #sadziMy 2020, której nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców naszej planety.

Dzieci z radością włączyły się do działań podjętych przez młodzież.  Z wielką troską sadziły drzewka i je podlewały. Na zakończenie akcji obiecały swoim starszym kolegom, że będą dbały o zasadzone rośliny, by urosły zdrowe i silne, ciesząc oczy również przyszłych wychowanków przedszkola.