Koty w planetarium

10 stycznia dzieci 6-letnie uczestniczyły w seansie edukacyjnym w planetarium „Niebo Prusa” w I Liceum Ogólnokształcącym w Siedlcach.

Po wejściu do specjalnej kopuły w kształcie półkuli, dającej wrażenie przestrzeni kosmicznej, przedszkolaki przeniosły się w zagadkowy świat kosmosu. Dzięki nowoczesnym technologiom skracającym dystans między nami a gwiazdami, każdy mógł doświadczyć tej niezwykłej podróży przez Układ Słoneczny. Dzieci poznały zjawiska związane z ruchem sfery niebieskiej oraz zaćmieniem Słońca i deszczem meteorytów.

Pokaz dostarczył wszystkim wiele niezapomnianych wrażeń i przeniósł w głąb kosmicznych tajemnic.