Historia przedszkola

Historia Miejskiego Przedszkola nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach
W naszym przedszkolu uczymy się i bawimy od 40 lat. Każdego roku, każdego miesiąca i każdego dnia dzieje się tu coś ciekawego. Nie mamy ochoty, ani czasu na nudę. Zobaczcie sami co przeżyliśmy.

Przedszkole nr 13 w Siedlcach istnieje już od listopada 1978 r. Pierwszym dyrektorem była pani mgr Jadwiga Ostolska, która organizowała je od podstaw i kierowała nim do roku 1992. Podwoje nowoczesnego na ówczesne czasy budynku otworzono dla 4 grup wiekowych, tj. dla 162 osób. Dobrze wyposażony budynek, piękny ogród, ambitna, dobrze przygotowana kadra oraz otwarte na potrzeby dziecka serce – wszystko to spowodowało, że placówka nasza osiągnęła wysoki poziom wychowawczy, który to utrzymywany jest do po dzień dzisiejszy.

W roku 1978 Przedszkole nr 13 zostało wytypowane na placówkę do ćwiczeń dla Studium Nauczycielskiego i zadanie to pełniło do 1991 r. Od 26 lat funkcję dyrektora pełni pani mgr Anna Izdebska, troszcząc się zarówno o bazę materialną, dydaktyczną jak i o ustawiczne podnoszenie kwalifikacji przez podległą jej kadrę. W zespole, którym Ona kieruje panuje atmosfera tolerancji, wzajemnego zaufania i życzliwości. W chwili obecnej w placówce zatrudnionych jest 10 osób personelu pedagogicznego (w tym 9 nauczycieli dyplomowanych) i 11 pracowników administracyjno – obsługowych. W przedszkolu prowadzone są też zajęcia dodatkowe z , rytmiki i języka angielskiego.

Walory naszego przedszkola to przede wszystkim jego korzystna lokalizacja, piękne warunki terenowe, duże, jasne sale, doskonałe warunki do zabawy i edukacji, organizowanie zajęć otwartych, uroczystości rodzinnych, festynów, zajęć adaptacyjnych dla przyszłych przedszkolaków i licznych wycieczek. Program wychowania przedszkolnego, który realizujemy wzbogacamy także o programy własne naszych nauczycielek. Preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi.

Misją naszej placówki jest wychowanie dziecka – szczęśliwego, odpowiedzialnego, potrafiącego współdziałać w zespole, umiejącego rozwiązywać życiowe problemy, mgr Anna Izdebska dbającego o jakość środowiska, którego jest nierozerwalną częścią. Przedszkole ma bogate osiągnięcia we współpracy ze środowiskiem lokalnym, min. ze Szkołą Podstawową nr 6i 7, ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej, najbliższymi przedszkolami, Biblioteką Publiczną Oddz. Dla Dzieci, Muzeum Regionalnym, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sanepidem. Współpracując z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną organizujemy dla naszych wychowanków pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz logopedyczną. Przedszkole nasze jest małą kuźnią talentów i wielu wychowanków mogło zaprezentować swoje liczne atuty – śpiew, taniec, zdolności sportowe i plastyczne w konkursach regionalnych i ogólnopolskich.

Chlubą naszej placówki są jej absolwenci: wielu spośród nich ukończyło studia, są dziś m.in. nauczycielami, prawnikami. Mamy wśród nich laureatów międzynarodowych konkursów (Radek K. Mistrz świata w tańcu nowoczesnym – CARO DANCE), absolwentów znanych uczelni (Ania D. ukończyła Sorbonę). Uczestniczka edycji programu YOU CAN DANCE – Wiola F. była również naszą wychowanką. Wielu obecnie studiuje w Warszawie, Szczecinie, Białymstoku. Dziś również odnosimy dużo sukcesów; jesteśmy laureatami licznych konkursów muzycznych, plastycznych, językowych. Istotnym jest dla nas fakt, że dzieci chodzące przed laty do naszej placówki, dziś oddają nam pod opiekę swoje własne. Stajemy się więc przedszkolem wielopokoleniowym.