Projekt „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Na początku października grupa II ,,Żabki” przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego pod hasłem ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Głównym celem projektu jest promowanie i rozwijanie czytelnictwa poprzez zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych.