Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siedlcach

W okresie epidemii pracownicy naszej Poradni zapewniają psychologiczne wsparcie telefoniczne dzieciom, młodzieży i rodzicom z terenu miasta Siedlce.

Można je uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9 do 20 pod numerem telefonu 532 -150- 014, w soboty i niedziele w godzinach od 10 do 20.
Jeśli chcesz porozmawiać o lęku, niepokoju, trudnej sytuacji jakiej doświadczasz – zadzwoń.

Kontakt ze specjalistami Poradni drogą e-mailową:

Konsultacje: 

Specjaliści  Poradni – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi  od poniedziałku do piątku, w godzinach 10-14 na bieżąco udzielają konsultacji młodzieży i rodzicom.  Pytania należy kierować na następujące adresy:
konsultacje psychologiczne – psycholog@poradnia.siedlce.pl
konsultacje pedagogiczne  – pedagog@poradnia.siedlce.pl
konsultacje logopedyczne – logopeda@poradnia.siedlce.pl