Jubileusz 45-lecia istnienia MP 13 im. Doroty Gellner

1 czerwca świętowaliśmy podwójny jubileusz: 45-lecia istnienia oraz 15-lecia nadania naszemu przedszkolu imienia Doroty Gellner. A wszystko uświetniły nadzwyczajne wydarzenia związane ze sztandarem, który oficjalnie przekazał– nadał Miejskiemu Przedszkolu nr 13 im. Doroty Gellner w Siedlcach Prezydent Miasta Siedlce, Andrzej Sitnik.

Sztandar zaprojektowała nasza nauczycielka, pani Anna Strzeżysz.
Tę niezwykłą dla nas uroczystość w profesjonalny sposób poprowadzili rodzice przedszkolaków: p. Agnieszka Przesmycka-Gołębiewska, mama Kuby z grupy Krasnale oraz p. Piotr Karolak, tata Igi z grupy Biedronki. To im ten zaszczyt powierzyła dyrektor „Trzynastki”- pani Anna Izdebska, która jednocześnie nad wszystkim czuwała, pełniła honory gospodarza, a nade wszystko ideę tego doniosłego zdarzenia przybliżyła wszystkim obecnym. Rangę wydarzenia podkreślała obecność znakomitych gości, w tym władz naszego miasta, władz oświatowych, przedstawicieli instytucji publicznych w Siedlcach, dyrektorów bibliotek, placówek oświaty. Przybył do nas również proboszcz Parafii Ducha Świętego w Siedlcach, który poświęcił nowy sztandar przedszkola.

Na uroczystości obecna była Dorota Gellner, patronka przedszkola oraz Adam Skorupka, kompozytor muzyki do tekstów poetki. Od nich właśnie Miejskie Przedszkole nr 13 w Siedlcach otrzymało w prezencie hymn napisany specjalnie na tę uroczystość.
Z zaproszenia skorzystali emerytowani pracownicy naszej placówki, przedstawiciele rodziców, absolwenci. To było niezwykłe przeżycie dla wszystkich przedszkolaków, które tego dnia ubrane były w swoje galowe stroje grupowe.

Po części oficjalnej obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez obecnych wychowanków pod kierunkiem nauczycielek z grupy III, IV i V. Ponadto dzieci z grupy V przygotowały własną aranżację taneczną do utworu „Poloneza barwny czar”- słowa D. Gellner, muzyka A. Skorupka. Na scenie wystąpili także rodzice przedszkolaków, zaprezentowali przygotowaną przez nauczycielki z gr. I inscenizację teatralną, oczywiście w oparciu o teksty D. Gellner.  Część artystyczną zamknęła przepięknym śpiewem nasza absolwentka Agnieszka Skup-obecnie studentka Akademii Muzycznej w Katowicach, przy akompaniamencie Wioletty Skup (mamy) i Frania (brata)- również naszego absolwenta.
Uroczystości jubileuszowe były doskonałą okazją do integrowania się wszystkich osób związanych z placówką: obecnych i byłych pracowników przedszkola, wychowanków i absolwentów, rodziców i wszystkich tych, którzy wspierają nas i współpracują z naszym przedszkolem. Popłynęło wiele miłych słów dla „wczoraj i dziś” siedleckiej „Trzynastki”

Patronem medialnym wydarzenia było Katolickie Radio Podlasie oraz portal informacyjny podlasie24.pl