Jesienny konkurs plastyczny „Dyniowe cuda”

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci
Serdecznie dziękujemy za  udział w Jesiennym Konkursie Plastycznym „DYNIOWE CUDA”. Jest nam niezwykle miło, że konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Autorzy prac wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością. Wykonane dzieła były estetyczne i zgodne z tematem, a ich tworzenie na pewno wymagało od autorów wiele wysiłku.

     Zgodnie z zasadami zawartymi w konkursowym regulaminie  przesyłamy Państwu link do folderu ze zdjęciami wszystkich prac zgłoszonych do konkursu.

LINK:

https://drive.google.com/drive/folders/1_cbvCUvGa-aekOH3Z74ZdOocENjWELfv?usp=sharing

Przypominamy zasady głosowania na prace konkursowe.

– każda sfotografowana praca zawiera wizytówkę z informacją o jej autorze (imię i nazwisko autora oraz grupę do której uczęszcza)

– każde dziecko z naszej placówki po obejrzeniu zamieszczonych w folderze prac ma prawo zagłosowania  na jedną wybraną przez siebie pracę.

– głosujący oddają jeden głos na wybraną przez siebie pracę plastyczną za pośrednictwem poczty grupowej, podając imię, nazwisko autora i grupę do której uczęszcza- informacje te znajdują się  na wizytówce umieszczonej pod pracą!

–  głosujący nie może oddać głosu na własną pracę i pracę rodzeństwa

– w przypadku oddania głosu na pracę własną, bądź rodzeństwa, głos jest nie ważny

– głosy można oddawać na wybrane przez dzieci prace do 5 listopada 2020r. (czwartek)

– laureaci konkursu zostaną wyłonieni drogą głosowania całej społeczności przedszkola

Organizatorzy